Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

THỨC DẬY ĐI EM!


Thức dậy đi em!
Ngày mai lá vàng hối hả
Tiếng sáo lưng chừng non xanh
Nước buồn rơi trên thác uỳnh oàng
Không dưng nước cứ xô mình vào nước

Thức dậy đi em!
Con tằm chưa đến kỳ thì sám sịt
Con nhộng vàng, con ngài trắng phau phau
Mắt em hạt dẻ to tròn
Ngày hạnh phúc mong manh hạnh phúc.

Thức dậy đi em!
Hay giấc ngàn năm vẫn còn ngái gục
Tóc em xanh đon mạ ngày xuân
Mõ tre lí lắt lối về
Giờ chẳng ai còn theo trâu về tận phố

Thức dậy đi em
Hay ngủ vùi cũng thế?
Bình minh của ta, hoàng hôn cũng của ta
Lá dẫu rách đùm ngoài lá rách
Thương nhau để da thịt ngậm ngùi

Thức dậy đi em
Tô Thị mai thì nung thành vôi vữa
Gặp nhau Tráng sỹ đã phát phì
Đây ngựa trắng kẹp hàm, đóng móng
Táo xanh, táo đỏ có còn trinh?

Thức dậy đi em!
Mẹ cha xưa chỉ được gả bằng trầu
Vẫn đượm nồng răng đen nhưng nhức
Nước vối đắng, chát đi qua  rồi mới ngọt
Giàu, ngèo há chẳng đều uống nước giống  nhau

Thức dậy đi!
Tờ hôn thú hôm nào in vào mo cau trắng
Khi xa nhau anh cơm nắm, muối vừng
Mờ mờ sáng, tà tà khi chiều xuống
Mỏi bước vệ đường cơm có ngọt tình tang----------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét